• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

دانلود ترجمه مقاله تاثیر تشخیص رهبری تحول گرا بر ایمنی کارکنان – مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله تاثیر تشخیص رهبری تحول گرا بر ایمنی کارکنان – مجله الزویر The differential effects of transformational leadership facets on employee safety نمونه متن ترجمه چکیده رهبری تحول گرا و تعامل گرا با بازده های ایمنی متعدد مثبتی من جمله بهبود جو ایمنی، افزایش رفتارهای ایمنی و کاهش سوانح و جراحات ارتباط داشته است. اما، رهبری، ساختار چند بعدی پیچیده ای است و این شک وجود دارد که ابعاد مختلف رهبری به طرق و ...