• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه استاندارد رضایت مندی شغلی

دانلود پرسشنامه استاندارد رضایت مندی شغلی Standard questionnaire پرسشنامه رضایت مندی شغلی ، بر اساس مدل آدکلا ۲۰۱۱ ساخته شده است. این مقیاس دارای ۷ گویه می باشد که با یک مقیاس لیکرت پنج درجه­ ای (کاملا مخالف تا کاملا موافق) و هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۵ است. با سؤالاتی مانند: (به طور کلی از شغلم بسیار رضایت دارم) رضایت مندی شغلی را می­ سنجد. رضایت شغلی: رابینز رضایت شغلی را حاصل ...