• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه ذهنیت های طرحواره ای

دانلود پرسشنامه questionnaire استاندارد با عنوان دانلود پرسشنامه ذهنیت های طرحواره ای شامل پرسشنامه استاندارد ،امتیازبندی، تفسیر و روایی و پایایی این پرسشنامه به صورت word و پرسشنامه دارای 8 صفحه می باشد. در زیر به مختصری از آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است. دانلود پرسشنامه ذهنیت های طرحواره ای (شامل پرسشنامه استاندارد ، امتیازبندی ، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این پرسشنامه دارای ۱۲۴ سوال بوده و هدف ...