• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

طرح توجیهی تولید فیلتر هوا و روغن

دانلود طرح توجیهی تولید فیلتر هوا و روغن - پروژه کارآفرینی - طرح کسب و کار معرفی محصول : همانگونه که از نام فیلتر مشخص است ، این محصول جهت جدا کردن گردغبار هوا و فیلتر روغن برای جدا کردن ناخالصی ها مورداستفاده قرار می گیرند که برای عملکرد مناسب و راحت موتور خودرو بسیار مهم و با اهمیت است. – روش تولید – برآورد تولید سالیانه – مواد اولیه مصرفی – برآورد مساحت زمین و سطح زیربنا – ...