• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه جانشین پروری

دانلود پرسشنامه جانشین پروری Standard questionnaire Successor پرسشنامه جانشین پروری که شامل ۴۳ گویه و دارای  ۳ مولفه  ( عوامل سازمانی، عوامل فردی، و عوامل فرایندی )می باشد. تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه جانشین پروری نوعی برنامه ریزی نیروی کار است که بر آمادگی کارکنان برای جیگزینی پست های بلاتصدی متمرکز است و این تمرکز بیشتر در سطوح مدیریت ارشد و مدیران اجرایی قرار دارد(منبع داخل فایل). تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه در این پژوهش منظور از  جانشین پروری  ...