• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

طرح توجیهی تولید دستمال کاغذی

دانلود طرح توجیهی تولید دستمال کاغذی - پروژه کارآفرینی Entrepreneurship project - Paper napkins فهرست مطالب شرح فصل اول- چکیده مطالعات فنی- مالی و اقتصادی جدول نتایج چکیده طرح فصل دوم- کلیات معرفی محصول مقدمه ۱-۲ تعریف، ویژگیها و مشخصات فنی محصول ۲-۲ کالاهای قابل جانشین ۳-۲ بررسی بازار و قیمت فروش فصل سوم- مطالعات فنی مقدمه ۱-۳ معرفی روشهای مختلف تولید ۲-۳ تشریح فرآیند تولید منتخب ۳-۳ بررسی ایستگاهها، مراحل و شیوه‌های کنترل کیفیت ۴-۳ تعیین ظرفیت، برنامه تولید و شرایط عملکرد واحد ۵-۳ برآورد میزان مصرف ...