• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

اقدام پژوهی نقش تربیت بدنی در کاهش پرخاشگری دانش آموزان

دانلود اقدام پژوهی نقش تربیت بدنی در کاهش پرخاشـگری دانش آمــوزان رفع مشکل پرخاشگری یکی از دانش آموزان مقطع متوسطه با ورزش چکیده پژوهشی که در مقابل شماست برای برطرف کردن پرخاشگری در دانش آموزان از راه ورزش تنظیم گردیده است برای رفع این مشکل به جمع آوری اطلاعات و شواهد از راههای مختلف از جمله همکاری از همکاران، خانواده‌ها، مسئولین و مشاور و ورزش‌های مختلف پرداختم پس از بررسی راههای مختلف راه مناسب را ...