• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

بررسی نقش رسانه‌های جمعی و تاثیر آن بر کودکان (تلویزیون و اینترنت)

دانلود مقاله بررسی نقش رسانه‌های جمعی و تاثیر آن بر کودکان تلویزیون و اینترنت پیشگفتار تحقیق حاضر با عنوان "بررسی نقش رسانه‌های جمعی(با تاکید بر تلویزیون) در ‏الگو پذیری و رفتار کودکان " سعی دارد، تاثیرات مثبت وپیامدهای منفی وابستگی ‏کودکان به تلویزیون را مورد بررسی قرار دهد. در راستای رسیدن به هدف مذکور ابتدا ‏مبانی نظری تحقیق در مورد تاریخچه پیدایش رسانه‌های گروهی و به خصوص ‏تلویزیون مطرح شده، سپس انواع کارکردهای تلویزیون، ...