• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

گزارش تخصصی مستخدم و سرایدار

دانلود گزارش تخصصی مستخدم و سرایدار گزارش تخصصی مستخدمین و سرایداران در ۱۹صفحه تنظیم شده است که شامل فایل word و pdf بوده و فهرست آن به شرح ذیل است: مقدمه سرایدار و خدمتگزار همواره در مدرسه حضور دارند و اهمیت این حضور تا جایی است که در معدود روزهایی از سال هم که به خاطر سفر یا هر دلیل دیگری، قصد ترک مدرسه را می کنند، باید با هماهنگی حراست آموزش و پرورش، ...