• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

گزارش کار آزمایشگاه فیزیک 2

دریافت گزارش کار آماده با عنوان آزمایشگاه فیزیک 2 آقای مهندس ایوب طهماسبی توضیحات گزارش کار آزمایشگاه فیزیک 2 این مجموعه ی کامل گزارش کار آزمایشگاه فیزیک 2 است و به تمامی سوالات پاسخ داده شده است که توسط آقای مهندس ایوب طهماسبی در دانشگاه ارومیه تدریس می شود. این مجموعه توسط سروش شیخ بگلو یکی از دانشجویان ممتاز دانشگاه ارومیه نوشته شده است. فهرست آزمایشات: آزمایش ۱: آشنایی با وسایل اندازه گیری آزمایش ۲: تحقیق رابطه ...