• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

گزارش کارآموزی دفترخانه اسناد رسمی

گزارش کارآموزی دفترخانه اسناد رسمی Doctoral Negotiation Report ثبت رسمی اسناد فقط یک شعار دهان پرکن نیست، با ثبت رسمی، مالکیت ها تثبیت می شود و حتی اگر سال ها از یک معامله بگذرد کسی نمی تواند چوب لای چرخ مالک قانونی بگذارد. ولی مردم ما ثبت رسمی را جدی نمی گیرند. ثبت رسمی اسناد قربانی نبود فرهنگسازی است یعنی یک جور کم کاری مسوولان و ارث رسیدنش از یک نسل به نسل ...