• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه استاندارد رضایت زناشویی کانزاس

دانلود پرسشنامه استاندارد رضایت زناشویی کانزاس Standard questionnaire پرسشنامه رضایت زناشویی، توسط کانزاس طراحی شده است. این مقیاس دارای ۳ گویه می باشد که با یک مقیاس لیکرت هفت درجه ­ای (خیلی خیلی ناراضی تا خیلی خیلی راضی) که هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۷ است، رضایت زناشویی را می­ سنجد. رضایت زناشویی: یکی از ارکان مهم در مطالعات پیرامون ازدواج و طلاق، رضایتمندی زناشویی است. زندگی زناشویی باید به منزله رابطه رضایتبخش برای ...