• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه استاندارد خرید وسواسی فابر و اوگین (1992)

دانلود پرسشنامه استاندارد خرید وسواسی فابر و اوگین (1992) questionnaire پرسشنامه استاندارد خرید وسواسی، توسط فابر و اوگین (۱۹۹۲) طراحی شده است. این پرسشنامه دارای ۷ سوال می باشد و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند (اگر در انتهای دوره پرداخت ام پولی برایم باقی مانده باشد، باید آن را خرج کنم.) به سنجش خرید وسواسی می پردازد. روایی و پایایی خرید وسواسی روایی ابزار جمع آوری داده اعتبار یا روایی با ...