• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسال کولینز و رید (RAAS)

دریافت پرسشنامه استاندارد و آماده با عنوان سبک های دلبستگی بزرگسال نوشته شده توسط کولینز و رید RAAS معرفی جزئیات پرسشنامه پرسشنامه دلبستگی کولینز و رید (1990) این مقیاس شامل خود ارزیابی از مهارتهای ایجاد روابط و خود توصیفی شیوه شکل دهی روابط دلبستگی نسبت به چهره های دلبستگی نزدیک است و مشتمل بر 18 داده می باشد که از طریق علامت گذاری روی یک مقیاس 5 درجه ای (از نوع لیکرت) که از؛ ...