• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه مدیریت زمان کوئین و همکاران

دریافت نمونه پرسشنامه استاندارد با عنوان مدیریت زمان نوشته شده توسط کوئین و همکاران معرفی پرسشنامه تعریف مدیریت زمان مدیریت زمان به عنوان سیستمی کارا و مؤثر برای کنترل و استفاده ی زمان تعریف می شود. در واقع اگر بدانیم برای انجام فعالیت های رسمی و غیر رسمی ، اداری و غیر اداری ، زمان محدودی در اختیار ما قرار می گیرد و یا خود آن را تعیین می کنیم ، بیشترین تمرکز خود را ...