• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه استاندارد مدیریت مشارکتی چوپانی (1389)

دانلود پرسشنامه استاندارد با عنوان مدیریت مشارکتی نوشته چوپانی به صورت word و دارای 7 صفحه می باشد. در زیر به مختصری از آنچه شما در این پرسشنامه دریافت می کنید اشاره شده است. (شامل پرسشنامه استاندارد ، امتیازبندی ، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) معرفی پرسشنامه این پرسشنامه دارای 16 سوال بوده و هدف آن ارزیابی مدیریت مشارکتی و ابعاد آن (۴مولفه) می باشد. پایایی رسشنامه قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از ...