• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه سبک مدیریت کلاس

دریافت پرسشنامه استاندارد و آماده با عنوان سبک مدیریت کلاس نوشته شده توسط ولفگانگ و گلیکمن معرفی پرسشنامه مدیریت کلاس پرسشنامه ی سبک مدیریت کلاس ولفگانگ و گلیکمن (1986) که توسط عالی و امین یزدی (1384) به فارسی برگردانده شده است و دارای 25 سوال استاندارد است. نمره گذاری پرسشنامه در مقیاس فاصله ای است (هرگز=۱ تا اندازه ای =۲،‌ معمولا=۳ و همیشه=۴) در نتیجه نمرات در طیفی از ۲۵ تا ۱۰۰ قرار می گیرند. ...