• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی کاری والتون

دریافت پرسشنامه استاندارد و آماده با عنوان کیفیت زندگی کاری نوشته شده توسط والتون 27 سوالی معرفی پرسشنامه پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون، توسط میرکمالی و نارنجی (۱۳۸۷) با استفاده از مدل والتون طراحی و اجرا شده است. این پرسشنامه دارای ۲۷ سوال و ۸ مؤلفه می باشد و بر اساس طیف پنح گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند (آیا حقوق دریافتی شما با معیارهای مورد نظرتان مطابقت دارد ؟) به سنجش کیفیت زندگی ...