• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه توانمندسازی خانواده – کورن و همکاران (FES)

دریافت پرسشنامه استاندارد و آماده با عنوان مقیاس توانمندسازی خانواده FES نوشته شده توسط پائول ای کورن نیل دیچیلو و باربارا جی فریسن معرفی پرسشنامه استاندارد توانمندسازی خانواده شامل پرسشنامه استاندارد ، مقاله بیس ، مولفه ، امتیازبندی ، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه مقیاس توانمندسازی خانواده (FES) توسط پائول ای. کورن، نیل دیچیلو و باربارا جی. فریسن در سال ۱۹۹۲ ساخته شده است که از ۳۴ گویه و ۳ خرده مقیاس خانواده (۱۲ ...