• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه استاندارد اهداف پیشرفت میدلتن و میگلی (1997)

دانلود پرسشنامه استاندارد با عنوان اهداف پیشرفت میدلتن و میگلی به صورت word و دارای 4 صفحه می باشد. در زیر به مختصری از آنچه شما در این پرسشنامه دریافت می کنید اشاره شده است. این پرسشنامه به منظور سنجش اهداف پیشرفت افراد ساخته شده است. این مقیاس دارای 18 گویه است با یک مقیاس لیکرت پنج درجه­ ای (کاملا موافقم تا کاملا مخالفم) که دارای ارزشی بین ۱ تا ۵ است. ، ...