• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه کار تیمی لنچیونی (2004)

دریافت پرسشنامه استاندارد و آماده با عنوان کار تیمی نوشته شده توسط لنچیونی 2004 معرفی پرسشنامه پرسشنامه استاندارد کار تیمی ، بر پایه مدل لنچیونی (۲۰۰۴) طراحی شده است. این پرسشنامه دارای ۱۹ سوال و از پنج بعد، (تعهد، اعتماد، مسؤولیت­ پذیری، برخورد سازنده و هدفمندی) تشکیل شده است و بر اساس طیف پنح گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند (تا چه اندازه کارکنان ،در بحث درباره مسائل پرشور هستند و حالت دفاعی ندارند ...