• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه مهارت های اجتماعی نوجوانان (TISS)

دریافت پرسشنامه استاندارد و آماده با عنوان مهارت های اجتماعی نوجوانان TISS نوشته شده توسط ایندربیتزن و فوستر معرفی پرسشنامه پرسشنامه مهارت خای اجتماعی ایندربیتزن و فوستر (1992)، حاوی 39 عبارت پنج گزینه ای است که آزمودنی پاسخ خود را در مورد هر عبارت در دامنه ای از گزینه های اصلا نمی کند تا همیشه صدق می کند ابزار می نماید. ویژگی های روان سنجی (روایی و پایایی) اعتبار این سیاه توسط ایندربیتزن و فوستر (1992) ...