• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه استاندارد مدیریت ارتباط با مشتری سین و همکاران (2005)

دانلود پرسشنامه استاندارد با عنوان مدیریت ارتباط با مشتری نوشته سین و همکاران به صورت word و دارای 5 صفحه می باشد. در زیر به مختصری از آنچه شما در این پرسشنامه دریافت می کنید اشاره شده است. پرسشنامه سین و همکاران (2005) طراحی تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 18 گویه است و با یک مقیاس لیکرت پنج درجه ­ای (کاملا مخالفم تا کاملا موافقم)، با سؤالاتی مانند: (وقتی که سازمان ما می فهمد ...