• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه تعارض و ابهام نقش ریزو هوس و لیرتزمن 1970

دانلود پرسشنامه استاندارد با عنوان آزمون تعارض و ابهام نقش نوشته ریزو هوس و لیرتزمن به صورت word و دارای 3 صفحه می باشد. در زیر به مختصری از آنچه شما در این پرسشنامه دریافت می کنید اشاره شده است. این آزمون توسط ریزو و همکاران (1970) ساخته شد توضیحات پرسشنامه این آزمون توسط ریزو و همکاران (1970) ساخته شد و نخستین بار در ایران توسط ارشدی در سال 1369 ترجمه، ویرایش و مورد استفاده ...