• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه سبک رهبری تحولی مدیران بر اساس مدل بس و اولیو 83 سوالی

دریافت نمونه پرسشنامه استاندارد آماده مدیریت با عنوان سبک رهبری تحولی مدیران نوشته شده توسط بس و اولیو معرفی پرسشنامه این پرسشنامه برای ارزیابی سبک رهبری تحولی مدیران بر اساس مدل بس و اولیو طراحی و دارای 83 سوال میباشد. پرسشنامه کاملا استاندارد است پرسشنامه سبک رهبری تحولی مدیران بر اساس مدل بس و اولیو با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلا فاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. پرسشنامه به ایمیل شما ...