• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه استاندارد بهره وری سازمان اولسانیا و همکاران (2012)

دانلود پرسشنامه استاندارد بهره ­وری سازمان اولسانیا و همکاران (۲۰۱۲) Standard questionnaire پرسشنامه استاندارد بهره ­وری توسط اولسانیا و همکاران (۲۰۱۲) طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۷ گویه است و با یک مقیاس لیکرت پنج درجه ­ای (خیلی کم تا خیلی زیاد)، با سؤالاتی مانند: (سازمان ما در بروز روش های اجرایی ومدیریتی توانمند است؛ در سازمان قابلیت­ های گزارش گیری و فهرست ­بندی موضوعی کارآمد وجود دارد.) بهره وری ...