• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه احساس امنیت روانی

دریافت پرسشنامه استاندارد و آماده با عنوان احساس امنیت روانی نوشته شده توسط زارع و امین پور معرفی جزئیات پرسشنامه پرسشنامه امنیت روانی توسط زارع و امین پور در سال 1390 در ایران هنجاریابی شده است ، پرسشنامه مذکور دارای 62 گوپه بوده و طیف پاسخ دهی آن از نوع لیکرت و شیوه امتیاز دهی به مولفه ها به صورت بلی پاسخ ۱ و خیر پاسخ صفر می باشد این پرسشنامه پانزده مولفه بعد ...