• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه استاندارد عملکرد سازمانی کاپلان و نورتون 1995

دانلود پرسشنامه استاندارد عملکرد سازمانی کاپلان و نورتون 1995 Standard questionnaire پرسشنامه عمکرد سازمانی، توسط کاپلان و نورتون (۱۹۹۵) طراحی و تدوین شده است. این مقیاس دارای ۱۷ گویه و چهار مولفه می باشد که با یک مقیاس لیکرت پنج درجه ­ای (خیلی کم تا خیلی زیاد) و هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۵ است. با سؤالاتی مانند: (مشارکت کلیه ی اعضای گروه‌ها در اجرای امور مربوط به سازمان) عمکرد سازمانی ...