• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه خلاقیت عابدی

دریافت پرسشنامه استاندارد و آماده با عنوان خلاقیت نوشته شده توسط دکتر عابدی معرفی جزئیات پرسشنامه روش نمره دهی و تفسیر این پرسشنامه شامل 60 ماده است و هر ماده نیز سه گزینه دارد. گزینه ها نشان دهنده میزان خلاقیت از کم به زیاد است و به ترتیب نمره ای از 1 تا 3 می گیرتد. این نمره ها در چهار گروه جمع می شوند و چهار نمره به ترتیب سیالی، ابتکار، انعطاف پذیری و ...