• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه استاندارد سبک های دلبستگی بزرگسالان سیمپسون 1990

پرسشنامه استاندارد سبک های دلبستگی بزرگسالان سیمپسون 1990 Standard questionnaire پرسشنامه استاندارد سبک های دلبستگی بزرگسالان، توسط سیمپسون (1990) طراحی شده است. این پرسشنامه دارای ۱۳ سوال و ۵ سوال برای ارزیابی سبک دلبستگی ایمن و ۸ سوال برای ارزیابی سبک دلبستگی ناایمن است. و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند (گمان می کنم که برقرار کردن صمیمیت با دیگران، برایم نسبتاً آسان است.) به سنجش سبک های دلبستگی ...