• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

نمونه سوالات استاندارد Family and Friends 1

دانلود نمونه سوالات استاندارد Family and Friends 1 نمونه سوالات استاندارد Family and Friends 1 Family and Friends 1 Assessment Tests نمونه سوالات درس به درس فمیلی فرندز ۱ این بسته دربرگیرنده سوالات مجزار از هردرس با  ۲ فرمت   PDF ,Word می باشد.همچنین کلید سوالات و فایل صوتی را  بهمراه دارد. Family and Friends is a six-level primary series which offers teachers an amazing package of integrated print and digital resources. It combines a unique phonics programme, ...