• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

تهیه مدل های سه بعدی با نرم افزار سالیدورک solidwork و Catia

دانلود گزارش کارآموزی تهیه مدل های سه بعدی با نرم افزار سالیدورک solidwork و Catia موضوع : گزارش کارآموزی تهیه مدل های سه بعدی از محصول و قالب و نیز نقشه دو بعدی جهت سفارش و ساخت قطعات با استفاده از نرم افزار سالیدورک solidwork و Catia مقدمه : شروع کار آموزی اینجانب درشرکت فولاد کاران خرم صنعت درقسمت آرشیو فنی وکاربا نرم افزار کتیـا بود. در این قسمت، مدل های سه بعدی از محصول وقالب و ...