• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

دانلود مقاله ترجمه شده تئوری حسابداری

دانلود مقاله ترجمه شده تئوری حسابداری با عنوان مقاله ترجمه شده نظریه ساختاری تحقیقات حسابداری Structuration theory in accounting research: Applications and applicability نمونه متن ترجمه خلاصه از زمانی که تئوری ساختاری گیدنز (ST) از 25 سال پیش به مقالات حسابداری معرفی شد، موقعیت خود را به عنوان یکی از مکاتب مهم فکری استفاده شده برای کشف حسابداری به عنوان پدیده های سازمانی، اجتماعی و سیاسی تقویت نموده است. هدف از این مطالعه بررسی این است ...

دانلود ترجمه مقاله محافظه کاری، افشا و هزینه سرمایه سهام – مجله Sage

دانلود ترجمه مقاله محافظه کاری، افشا و هزینه سرمایه سهام – مجله Sage Conservatism, Disclosure and the Cost of Equity Capital نمونه متن ترجمه چکیده مقاله حاضر به بررسی تاثیر فردی و مشترک محافظه کاری و افشاء بر هزینه سرمایه سهام می پردازد. به خاطر موجود نبودن مدارک تجربی در مورد پیامدهای اقتصادی محافظه کاری، بر حسب پیش بینی ، مدارکی دال بر رابطه معکوس بین سطح محافظه کاری شرکتی و هزینه سرمایه سهام در نمونه ...