• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

دانلود ترجمه مقاله تسهیلات جامعه اطلاعاتی و میزان دسترسی به IT در کتابخانه های عمومی – مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله تسهیلات جامعه اطلاعاتی و میزان دسترسی به IT در کتابخانه های عمومی – مجله الزویر Public Libraries – Facilitators of Information Society and e-Inclusion in Latvia نمونه متن ترجمه 1-مقدمه امروزه رشد اقتصادی و رقابت ملی کاملا مرتبط با رشد جامعه اطلاعاتی هستند. گنجایش یکی از مهم ترین ارکان پیشرفت جامعه اطلاعاتی است تا این اطمینان را بدهد که همه گروه های اجتماعی در کاهش بخش دیجیتالی(کامپیوتری) گنجانده شده اند. در لاتویا،گنجایش توسط تعدادی ...