• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

تحقیق خودکشی

دانلود تحقیق خودکشی مقدمه به نظر می رسد که خودکشی خصوصی‌ترین اقدامی می باشد که ممکن است از جانب ‏یک شخص سر بزند، معهذا مناسبات اجتماعی در سبب سازی آن نقش با اهمیتی ‏دارند و این اقدام ناشی از یک برخورد اجتماعی عمیق است. و گرچه در ظاهر هدف ‏خودکشی منحصراً نابودی شخص است لیکن همچنین عمل تجاوزکارانه ایست علیه ‏افراد دیگر.‏ مطالعه خودکشی نشان می دهد که عمل انسان هراندازه هم که شخصی باشد ...