• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

ترجمه مقاله رابطه ویژگی های شخصیتی مصرف کننده و وفاداری به برند

دانلود ترجمه مقاله رابطه ویژگی های شخصیتی مصرف کننده و وفاداری به برند The relationship of consumer personality trait, brand personality and brand loyalty: an empirical study of toys and video games buyers چکیده ترجمه: هدف: هدف این مقاله بررسی رابطه میان ویژگی های شخصیتی مصرف کننده، هویت نام تجاری و وفاداری به برند، می باشد. طرح، روش ، رویکرد- از روش نمونه برداری راحت برای جمع آوری داده های مقدماتی استفاده شد. در مجموع از ...