• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

دانلود ترجمه مقاله سه دیدگاه مربوط به فرصت های کارآفرینی

دانلود ترجمه مقاله سه دیدگاه مربوط به فرصت های کارآفرینی با عنوان انگلیسی Three Views of Entrepreneurial Opportunity بخشی از ترجمه مقدمه : به دنبال مطرح کردن مباحثی توسط اقتصاد دانانی نظیر هایک، شومپیتر و کرزنر، به مدت 50 سال است که محققان, اقتصاد مربوط به تغییرات تکنولوژیکی و مشکلات مربوط به تخصیص منابع برای نوآوری (نوآوری به عنوان تولید اطلاعات) را مورد مطالعه قرار داده اند. اکثریت ادبیات مربوطه بر این امر تکیه ...