• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

دانلود ترجمه مقاله تاثیر عملیات مدیریت زنجیره عرضه بر مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی – نشریه الزویر

دانلود ترجمه مقاله تاثیر عملیات مدیریت زنجیره عرضه بر مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی – نشریه الزویر The impact of supplychain management practices on competitive advantage and organizational performance نمونه متن ترجمه چکیده مدیریت کارامد زنجیره عرضه (SCM) به یک شیوه ارزشمند و بالقوه برای تامین مزیت رقابتی و بهبود عملکرد سازمانی بدل شده است زیرا رقابت دیگر بین سازمان ها وجود ندارد بلکه رقابت میان زتجیره های عرضه است. این تحقیق به بررسی مفهومی و ...