• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

دانلود ترجمه مقاله بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش

دانلود ترجمه مقاله بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش The Relationship between Organizational Culture and Knowledge Management نمونه متن ترجمه چکیده مطالعات متعددی به بررسی رابطه بین فرهنگ های سازمانی پرداخته اند؛ مدیریت دانش، عملکرد سازمانی و رقابت پذیری، تنی چند از مطالعاتی هستند که به بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش پرداخته اند. در مورد رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در دانشگاههای خصوصی در مالزی تحقیقات اندکی انجام شده ...