• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

دانلود ترجمه مقاله رابطه بین کیفیت حسابداری تعهدی، ریسک اطلاعات و هزینه سرمایه – مجله وایلی

دانلود ترجمه مقاله رابطه بین کیفیت حسابداری تعهدی، ریسک اطلاعات و هزینه سرمایه – مجله وایلی Accruals Quality, Information Risk and Cost of Capital: Evidence from Australia نمونه متن ترجمه چکیده کار نظری اخیر نشان می دهد که ریسک اطلاعاتی، فاکتور ریسک متنوع ناپذیری است که در بازار سرمایه قیمت گذاری شده است. با استفاده از کیفیت حسابداری تعهدی به عنوان پروکسی برای ریسک اطلاعاتی، فرانسیس (2005) با استفاده از نمونه شرکت های آمریکایی از این ...