• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

دانلود ترجمه مقاله ساختار مالکیت حاکمیت و عملکرد شرکتی در مالزی – مجله امرالد

دانلود ترجمه مقاله ساختار مالکیت حاکمیت و عملکرد شرکتی در مالزی – مجله امرالد Ownership structure, corporate governance and corporate performance in Malaysia نمونه متن ترجمه چکیده هدف- بعد از بحران مالی آسیا در سال 1997، دولت مالزی مقررات جدیدی برای حاکمیت شرکتی وضع نمود و به اهمیت تجدید اعتماد بازار پی برد. هدف مقاله حاضر ارزیابی تاثیر اجرای این مقررات بر عملکرد شرکتی می باشد. طرح/ روش / شیوه . به منظور بررسی فاکتورهای تاثیرگذار بر ...