• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

مقاله Watson’s theory

دانلود مقاله Watson’s theory تئوری  واتسون را به طور خلاصه شرح دهد. پیش فرض ها ی این تئوری را به صورت تیتروار بیان کند. فاکتورهای مراقبتی مورد نظر واتسون را بیان کند. کاربردهای این تئوری را در پرستاری بیان  نماید. نقاط ضعف وقوت این تئوری را توضیح دهد. تئوری واتسون : یکی از جدیدترین تئوریهای بزرگ پرستاری است. واتسون کار خود را تئوری توصیفی مراقبت نامید. وی بیان می کند تئوری اش صرفاً تئوریی برای مطرح کردن بُعد روحی پرستاری ...