• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

مقاله ترجمه شده تقلب های دانشگاهی

دانلود مقاله انگلیسی ترجمه شده تقلب های دانشگاهی Cheating in University تقلب های دانشگاهی امروزه تقریباً درتمام مراکز آموزشی دنیا تقلب به صورت یک معضل آموزشی درآمده است.این مقاله به بررسی علل بروز تقلب ونحوه برخورد با آن دردانشگاه های آمریکامی پردازد. جیمزکارگ تیلور ، استاد دانشگاه آریزونا ،از تقلب های زیادی که درکلاس درس او- تاریخ موسیقی جاز- صورت می گرفت متحیر بود. دانشجویان از روی برگه یکدیگر می نوشتند، با سرفه کردن به ...