• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

دانلود ترجمه مقاله تغییر ساختاری در تابع تقاضای صادرات در کشور اندونزی – مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله تغییر ساختاری در تابع تقاضای صادرات در کشور اندونزی – مجله الزویر Structural change in the export demand function for Indonesia: Estimation, analysis and policy implications نمونه متن ترجمه چکیده مقاله حاضر ، وضعیت تقاضای صادرات کل در اندونزی را با استفاده از داده های سالانه در طول سالهای 2005- 1963 مورد پژوهش قرار می دهد. نتایج تست های حدود پیرسون و انتگرال گیری جانسن نشان می دهد که بین صادرات واقعی، درآمد ...