• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

دانلود ترجمه مقاله گرایش ارزشی نسبت به کار و رفتار سازمانی – نشریه الزویر

دانلود ترجمه مقاله گرایش ارزشی نسبت به کار و رفتار سازمانی – نشریه الزویر Callings and organizational behavior نمونه متن ترجمه چکیده منابع علمی اخیر در خصوص مشاغل، هویت اجتماعی و مفهوم کار موجب دست کم گرفتن و کم اهمیت جلوه دادن کثرت، اهمیت تاریخی و تفاوت های ظریف مفهوم گرایش ارزشی نسبت به کار شده است. در این مقاله، ما به بررسی تکامل مفهوم گرایش ارزشی نسبت به کار از ریشه های مذهبی آن تا ...