• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

دانلود ترجمه مقاله بررسی روابط بین تجربه مالی مدیر اجرایی و مدیریت درآمد – مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله بررسی روابط بین تجربه مالی مدیر اجرایی و مدیریت درآمد – مجله الزویر CEO’s (Chief executive officer’s) financial experience and earnings management نمونه متن ترجمه چکیده در این مقاله به مطالعه و بررسی این مسئله می پردازیم که آیا مدیرعاملین چینی با تجربه مالی در مقایسه با افراد فاقد چنین تجربه ای در مدیریت سود کم و بیش شرکت می کنند یا خیر. در این راستا، بین مدیریت سود بر مبنای اقلام تعهدی ...