• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

دانلود ترجمه مقاله محافظه کاری، افشا و هزینه سرمایه سهام – مجله Sage

دانلود ترجمه مقاله محافظه کاری، افشا و هزینه سرمایه سهام – مجله Sage Conservatism, Disclosure and the Cost of Equity Capital نمونه متن ترجمه چکیده مقاله حاضر به بررسی تاثیر فردی و مشترک محافظه کاری و افشاء بر هزینه سرمایه سهام می پردازد. به خاطر موجود نبودن مدارک تجربی در مورد پیامدهای اقتصادی محافظه کاری، بر حسب پیش بینی ، مدارکی دال بر رابطه معکوس بین سطح محافظه کاری شرکتی و هزینه سرمایه سهام در نمونه ...