• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

دانلود ترجمه مقاله بهبود بهره وری با تیم خود سازمان یافته و رهبری چابک – مجله امرالد

دانلود ترجمه مقاله بهبود بهره وری با تیم خود سازمان یافته و رهبری چابک – مجله امرالد Improving productivity with self-organised teams and agile leadership نمونه متن ترجمه چکیده هدف: بسیاری از سازمان ها مخالف تیم های خود سازمان دهی شده می باشند. دلایل مربوط به این پیچیده و غیر بدیهی می باشند با این حال حدس بر این است که عدم تمایل برای قرار گیری تحت کنترل مستقیم مدیریت ارشد یک دلیل اصلی است. امنیت ...