• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

دانلود مقاله ترجمه شده تئوری حسابداری

دانلود مقاله ترجمه شده تئوری حسابداری با عنوان مقاله ترجمه شده نظریه ساختاری تحقیقات حسابداری Structuration theory in accounting research: Applications and applicability نمونه متن ترجمه خلاصه از زمانی که تئوری ساختاری گیدنز (ST) از 25 سال پیش به مقالات حسابداری معرفی شد، موقعیت خود را به عنوان یکی از مکاتب مهم فکری استفاده شده برای کشف حسابداری به عنوان پدیده های سازمانی، اجتماعی و سیاسی تقویت نموده است. هدف از این مطالعه بررسی این است ...