• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

دانلود مقاله تشخیص هویت

دانلود مقاله تشخیص هویت مقدمه هویت، مجموعه صفات و مشخصاتی است که فردی را ‏از افراد دیگر یا شیئی را از اشیای دیگر ‏متمایز می‌کند. در هر عصری از زندگی اجتماعی ‏بشر متناسب با نیازها و امکانات همان دوره ‏تعیین هویت افراد مورد توجه بوده و روش‌های ‏علمی خاص برای تشخیص هویت، متداول بوده است.‏ از روش‌های قدیمی تشخیص هویت می‌توان به داغ ‏کردن بدن با فلز گداخته اشاره کرد. به ‏اعتقاد سرهنگ فخرز در ...